nupiršti

nupiršti
nupir̃šti, nùperša, -o tr. 1. N, J išrinkti (vyrą, žmoną), prikalbinti tuoktis: Gerai tu man tarnavai, užtat aš tau ažmokėjau pinigais ir gerą pačią nupiršau BsPII184. Seselė jaunoji, aš tau nupiršiu, aš tau nupiršiu gražų bernelį! JV272. Duočio dailų stuomenelį, kad nupir̃štų mun vyrelį, rankoveles dar pridėčio ir kuo kitu pamylėčio (d.) Pln. Juda nupiršo savo pirmamjam sūnui Gerui pačią RB1Moz38,6. | refl. tr.: Ar nuspir̃šo gi jau? Ak ana tai nedasrenka niekaip Skdt. Jau kad nuspir̃šo mergą, tai nors po stiklu dėk Sv. Visą savo dvarišką buitį atiduotų už tai, kad tik galėtų nusipiršti Paukštaičią Vaižg. Rungčium jis buvo nusipir̃šęs, jam ir nurungė Skp. Ar jis mane gal ažmiršo, ar sau kitą nusipiršo A.Strazd. Jaunikiui važiuojant piršlėm, mesdavo vyžą nugaron, kad pasisektų nusipiršt mergelę Užp. Nuspiršo greit, ir vestuvės buvo po vestuvių LTR(Slk). 2. žr. atpiršti 1: Piršo piršo i nupir̃šo čia Krtn. \ piršti; apsipiršti; atpiršti; įpiršti; išpiršti; nupiršti; papiršti; pripiršti; supiršti; užpiršti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • apsipiršti — apsipir̃šti, apsìperša, o tr. išsirinkti, prisikalbinti (merginą tuoktis): Jis jau apsipir̃šo sau merginą, bet piršlybų dar nesugėrė Jž. piršti; apsipiršti; atpiršti; įpiršti; išpiršti; nupiršti; papiršti; pripiršti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpiršti — atpir̃šti, àtperša, o tr. 1. prikalbinti atitekėti: Nū Karaliaučiaus vokytikę atpir̃šo Sg. 2. atkalbėti nuo vedybų: Aš supiršau, aš ir atpiršiu Šts. piršti; apsipiršti; atpiršti; įpiršti; išpiršti; nupiršti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpiršti — išpir̃šti, ìšperša, o tr. 1. suvesti į porą, ištekinti: Beaugančią sesytėlę piršleliai išpiršo NS115. Visas dukreles piršleliai išpiršo Jž. Drobės duočiau du stuomeniu, kad mane išpirštų BsO112. Visas išpiršai, o muni užmiršai Vkš. Aš Barborą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurodyti — 2 ×nurõdyti; N 1. tr. įkalbėti nueiti: Kaip čia [padarius], kad anas te nurõdijus, ką sakytų? Sdk. Jis mane į gerą vietą nurodijo Lkš. ║ kur nupiršti: Kaži kur į dzūkus nurõdijo, nežinau nė kur Dkš. 2. refl. tr. parsikviesti: Nusirõdijo mane… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papiršti — papir̃šti, pàperša, o tr. 1. pasiūlyti tuoktis: Aš jam papiršaũ mergaitę Krm. Papir̃šo tokią baidyklę, nejau: aš kanapių nesėsu ... Krš. | refl.: Šiandien atvyko jaunikaitis ir man pasipiršo MPas. 2. Mžš prk. pasiūlyti: Baigiu versti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piršti — pir̃šti, per̃ša (pirša SD130), o ( ė) 1. tr. SD51, R, MŽ196, N, K, J kalbinti tuoktis (ppr. apie piršlį): Pirškit, sesės, pirškit, sesės, ir manei vyrelį JV254. Piršo melavo, kol stuomenelį gavo LTR(Šll). Jis visada toli perša, o niekuomet… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripiršti — pripir̃šti, prìperša, o tr. 1. K prikalbinti tuoktis: Piršlys prìperša mergelę arba mergelei vyrą Pgg. Būčia pripiršus, būčia prikalbėjus gražų berniuką, savo broliuką NS551. Cit, neverk: kad aš patsai nepaimsiu, tai kitą pripiršiu Jnšk. | refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • supiršti — supir̃šti, sùperša, o tr. Klov, Ps; R, N suvesti į porą, prikalbinti tuoktis: Supiršaũ anuodu ir sužanysiu J. Sùperšu porą K. Ot pamatysi, kai aš jum supiršiù Ds. Supir̃š su kokiu seniu, ir turi gyventi, turi širdį prilenkti Krš. ║ refl. R… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užpiršti — užpir̃šti, ùžperša, o tr. prikalbinti tekėti (užbėgant už akių vyresniajai): Taigi anas ir ažpiršo jaunesniąją LTR(Slk). piršti; apsipiršti; atpiršti; įpiršti; išpiršti; nupiršti; papiršti; pripiršti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įpiršti — įpir̃šti, į̃perša, o tr. 1. prikalbinti tuoktis: Tu man jos neįpir̃ši – nepatinka, ir gana! Ėr. | refl.: Kiti manydavo turtingai poniai patikti, įsipiršti ir jos turtus gauti MTtI32. 2. Š prk. įsiūlyti, įteikti: Iki žilo plauko nepamiršo, kas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”